logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

  


Op 29/02/2016 is de wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft in werking getreden. Ingevolge artikel 371/1 Strafwetboek is thans strafbaar hij die:
Lees meer: Wet voyeurisme

Het Hof heeft in het arrest C.15.0052.F van 29 april 2016 beslist dat het recht op vergetelheid, een bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven, een inmenging kan verantwoorden in de persvrijheid, en meer bepaald in de keuze van de uitgever om oude nummers van een dagblad op het internet te archiveren (http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_24):
Lees meer: Het recht op vergetelheid kan een inmenging verantwoorden in de vrijheid van meningsuiting

Domein in de kijker

Verhuur onroerende goederen

Wij behandelen uw dossiers met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Zowel algemeen huurrecht, als woninghuur behoren tot onze specialisatie.

Een goede overeenkomst voorkomt vele latere problemen.  Wij stellen voor u uw huurovereenkomsten op, en dit op uw maat gesneden.

Verder staan we u bij bij alle problemen waarmee u als verhuurder geconfronteerd kan worden/

Onder andere volgende problemen vergen een kordate aanpak waarvoor wij voor u onmiddellijk de nodige actie ondernemen:

- wanbetaling van de huur

- verwaarlozing van het huurgoed

- wijziging van de bestemming van het huurgoed zonder uw toestemming

- faillissement huurder

...

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Nancy ?

Echtscheiding

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.