Als gevolg van de Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voert nu ook België een regeling in ter bescherming van de persoon die van zijn vrijheid wordt beroofd, in het bijzonder naar aanleiding van het verhoor tijdens het vooronderzoek.

Vanaf 1 januari 2012 treedt de wet van 13 augustus 2011 (BS 5 september 2011) “Salduz” in werking. Dit is de implementatie van de Europese regels over bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor in Belgisch recht.  Er is voortaan aldus een wettelijk recht op bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor.

In deze link vindt u een beknopte opsomming van uw rechten naar aanleiding van uw verhoor.

 

In deze link vindt u het Arrest van 14/02/2013 van het Grondwettelijk Hof.

In deze link en deze link vindt u commentaar van de Orde van Vlaamse Balies naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof.


Domein in de kijker

Verkeersovertredingen en -ongevallen (verkeersrecht)

A. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een gerechtsdeurwaarder) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw huurindexatie !

U kan eenvoudig de indexatie van uw huurovereenkomst(en) berekenen via deze link van de overheid.

Opgepast, een indexatie in niet steeds verschuldigd en dikwijls zijn de verzochte aanpassingen aan de index verjaard !  U kan bij ons daaromtrent een eenvoudig advies vragen mits het voorleggen van uw huurovereenkomst.

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.