In het Belgisch Staatsblad van 30 november 2011 verscheen de wet van 13 augustus 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken.

Deze wet regelt de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en brengt duidelijkheid omtrent de voorwaarden voor de opening van een genetisch onderzoek op een persoon, de voorwaarden waaronder DNA-profielen van verdachten vergeleken kunnen worden. Tevens wordt een duidelijke procedure voorzien voor de expertise van DNA-profielen van derden, anderen dan verdachten en veroordeelden en van hoe en wanneer de DNA-referentiestalen en de daaruit afgeleide stalen worden vernietigd. De Koning bepaalt de datum waarop deze wet in werking treedt.


Domein in de kijker

Verkeersovertredingen en -ongevallen (verkeersrecht)

A. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een gerechtsdeurwaarder) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site i.v.m. consumentenrecht

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake consumentenrecht online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.renatedeadvocate.be

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.