Er is zopas een nieuwe indicatieve tabel 2012 tot stand gekomen. 

Een vergelijking t.a.v. de vorige editie (2008) vindt u in deze link (info ASSURALIA).

Een commentaar van verzekeraar DAS, vindt u hier.

Het advocatenkantoor POLLET & GHYS stelt de schadevorderingen m.b.t. uw schade op, en vordert betaling van uw tegenpartij.  Omgekeerd ontmoeten wij ook de schadevorderingen van uw tegenpartij, met het oog op hun afwijzing, dan wel beperking.

Middels een verzekeringspolis 'rechtsbijstand', hebt u dikwijls recht op kosteloze juridische bijstand bij de recuperatie van uw schade.  De Waarborg 'Rechtsbijstand' is begrepen in heel wat courante verzekeringspolissen.  Wij nemen automatisch contact op met uw verzekeraar en vragen haar naar haar waarborgen.

Dankzij onze extranet-webapplicatie kan u, desgevallend samen met uw verzekeraar en verzekeringsmakelaar, uw zaak zelf online opvolgen.  Uw zaak wordt aldus kostenbesparend en efficiënt beheerd.

 


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Redactie van juridische documenten

Goede afspraken maken goede vrienden. Adequate en geformaliseerde afspraken vermijden juridische problemen en gerechtelijke procedures.

Lees meer...