Intrafamiliaal geweld is geweld (fysiek, psychisch of economisch) tussen leden van dezelfde familie in de ruime zin van het woord.

Teneinde te voorkomen dat het slachtoffer in geval van geweld zelf zijn/haar woning dient te verlaten om zijn/haar veiligheid te garanderen, biedt de wet  van 15/05/2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld soelaas.  Deze wet is in werking getreden op 01/01/2013.

De Procureur des Konings kan in geval van een ernstige dreiging van fysiek en psychisch (!) geweld in hoofde van elke huisgenoot een tijdelijk huisverbod opleggen aan de pleger van geweld.  Het is evenwel niet noodzakelijk dat reeds strafbare feiten werden gepleegd.

Deze wetgeving blijft in de praktijk echter helaas dode letter. Het Openbaar Ministerie beschikt immers niet over afdoende middelen om de wet toe te passen...

Meer info


Domein in de kijker

Familierecht

Het kantoor is gespecialiseerd in familiezaken, en dit door jarenlange ervaring en constante bijscholing.

Wij staan u in bij met een heel persoonlijke aanpak, en zijn steeds beschikbaar voor u.

De belangen van u, en van uw eventuele kinderen, staan voor ons centraal.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Nancy ?

Echtscheiding

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.