Op 01/07/2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Een schuldeiser die betaald wil worden, moet zijn schuldenaar in gebreke stellen of schriftelijk aanmanen om zijn verplichting na te komen. Zowel de schuldeiser zelf als zijn advocaat kunnen dat doen. De gepubliceerde wet voert een nieuwigheid in: als de ingebrekestelling door de advocaat gebeurt en aan bepaalde vereisten voldoet, heeft die brief een verjaringsstuitende werking.

Sommige schuldenaars wachten opzettelijk te lang met betalen, zodat de zaak kan verjaren. Om dat te voorkomen, was een schuldeiser bijna verplicht om te dagvaarden, omdat vooralsnog enkel een dagvaarding de verjaring onderbrak. De nieuwe wet zorgt ervoor dat ook de ingebrekestelling door een advocaat de verjaring stuit, voor maximaal één jaar (zonder de lopende termijn te kunnen inkorten) : de “chronometer” wordt tijdelijk op stop gezet vanaf het moment dat de advocaat een ingebrekestellingsbrief stuurt naar de schuldenaar. Zo voorkomt men dat die zijn verplichtingen kan ontlopen door de tijd te rekken.

Voordeel voor de rechtzoekende

Een ingebrekestellingsbrief kost minder dan een dagvaarding. Als een zaak via enkele brieven en telefoongesprekken kan worden afgehandeld in plaats van een procedure voor de rechtbank, is dit zeker voordelig voor de rechtzoekende.


Domein in de kijker

Vastgoedrecht

HUUR

Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Zowel algemeen huurrecht, handelshuur als woninghuur behoren tot onze specialisatie.

Een goede overeenkomst voorkomt vele latere problemen.  Wij stellen voor u uw huurovereenkomsten op, en dit op uw maat gesneden.

Verder staan we u bij bij alle problemen waarmee u als huurder/verhuurder geconfronteerd kan worden.

 

Onder andere volgende problemen vergen een kordate aanpak waarvoor wij voor u onmiddellijk de nodige actie ondernemen:

 

- wanbetaling van de huur

 

- verwaarlozing van het huurgoed

 

- wijziging van de bestemming van het huurgoed zonder uw toestemming

 

- faillissement huurder

 

- veranderingswerken aan het pand

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site ivm echtscheiding online

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake echtscheiding online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.onzewegenscheiden.be

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.