De verkoper van een roerend goed kan zich beschermen tegen de situatie waarin de koper na levering van het goed de koopprijs niet langer kan of wil betalen.

Een beding van eigendomsrvoorbehoud schort de eigendomsoverdracht van een roerend goed op tot voldaan is aan de koopprijs va het goed.

Het eigendomsvoorbehoud dient schriftelijk overeen gekomen te worden uiterlijk op het moment van de levering van het goed.

Het is voldoende dat het beding van eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen in de algemene verkoopswaarden in het b2bverkeer, en dit door de algemene voorwaarden aan de factuur te hechten.

Hierdoor wordt nog maar eens het belang van goede algemene verkoopswaarden onderstreept.

Anders is het indien de koper een consument is. De uitdrukkelijke toestemming van de koper met een beding van eigendomsvoorbehoud dient uit een geschrift te blijken.

Voor de uitwerking van een eigendomsvoorbehoud is veriest dat het bezwaarde goed nog in natura aanwezig is in handen van de koper. Er zijn echter oplossingen voor het geval het goed onroerend is gemaakt door incorporatie (uitweg voorrecht van de onbetaalde verkoper) of indien de geleverde goederen werden bewerkt (bijvoorbeeld wanneer de waarde van de gebruikte goederen hoger is dan die van de van de geleverde arbeid, heeft de eigenaar van de gebruikte goederen het recht om het nieuwe goed op te eisen).

 

 


Domein in de kijker

Verzekeringsrecht

Wij staan u bij in geval van problemen of betwistingen rond de toepassing van verzekeringspolissen.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Poster huur

Huren-verhuren

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.