Vroeger was het zo dat voor het misdrijf belaging (stalking), waaronder bijvoorbeeld ook pesten valt, een klacht vereist was van het slachtoffer alvorens tot vervolging wordt overgegaan van betreffend misdrijf.

Belaging wordt gedefinieerd door artikel 442bis SW. dat bepaalt dat: "Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren".

Ingevolge de wet van 25/03/2016 is geen klacht van het slachtoffer meer vereist om het misdrijf belaging te vervolgen en te berechten.

 


Domein in de kijker

Verkeersovertredingen en -ongevallen (verkeersrecht)

A. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een gerechtsdeurwaarder) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Poster huur

Huren-verhuren

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.