Als beroepsverkoper van roerende goederen kan men de garantie op het verkochte goed niet uitsluiten bij de verkoop ervan aan particulieren.

Indien zich een gebrek manifesteert binnen de 2 jaar na de verkoop, én dit gebrek reeds aanwezig was bij de verkoop, dient de verkoper het goed te vervangen of herstellen. De verkoper kan dus enkel aan de garantieplicht ontsnappen indien hij kan aantonen dat het gebrek niet aanwezig was bij de verkoop van betreffend goed.

Bij verkoop van tweedehands goederen mag de verkoper een kortere termijn dan 2 jaar overeenkomen zonder dat deze termijn korter mag zijn dan 1 jaar

Opgelet, indien het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de verkoop, van zowel nieuwe als tweedehandse (!) goederen, wordt het gebrek vermoed reeds aanwezig geweest te zijn bij de verkoop. Het tegenbewijs kan geleverd worden, doch dit kan enkel door aan te tonen dat het vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek. De rechtbanken beoordelen dit tegenbewijs zeer streng. De rechtbanken aanvaarden zelden het tegenbewijs. In het grootste deel van de gevallen is de verkoper aldus gehouden om het verkochte goed te herstellen of te vervangen indien het goed binnen de 6 maanden na verkoop een gebrek vertoont.

 


Domein in de kijker

Familierecht

Het kantoor is gespecialiseerd in familiezaken, en dit door jarenlange ervaring en constante bijscholing.

Wij staan u in bij met een heel persoonlijke aanpak, en zijn steeds beschikbaar voor u.

De belangen van u, en van uw eventuele kinderen, staan voor ons centraal.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Poster huur

Huren-verhuren

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...