Vanaf 01/04/2017 is het Centraal Register Solvabiliteit (Regsol) van start gegaan. Via dat digitaal platform kunnen rechtbanken (rechters, rechters-commissarissen en griffiers), curatoren en schuldeisers op elektronische wijze de belangrijkste documenten van een faillissementsdossier opstellen, ondertekenen en uitwisselen.
 
1. Waar vind ik Regsol?  

Vanaf 1 april kunnen rechtbanken en curatoren werken via de website https://private.regsol.be. Curatoren kunnen zich vanaf dan aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord of met hun elektronische identiteitskaart. Schuldeisers en andere belanghebbenden zullen vanaf 1 april terechtkunnen op www.regsol.be

2. Wat verandert er concreet door Regsol? 
  • Alle schuldeisers (leveranciers, banken, sociale zekerheid, enz.) moeten voortaan zelf of via hun advocaat digitaal hun aangiftes van schuldvordering ingeven. Ze betalen daarvoor een retributie.
  • Buitenlandse personen die in het buitenland gevestigd zijn of particulieren die niet worden vertegenwoordigd door een raadsman moeten hun stukken niet elektronische neerleggen. Zij mogen aangetekend of tegen ontvangstbewijs stukken op papier neerleggen op het kantooradres van de curator, zoals is aangegeven in het faillissementsvonnis. 
  • De curatoren beheren voortaan de faillissementsdossiers en zullen de stukken, voorgeschreven door de wet, opladen en elektronisch tekenen via een beveiligde toegang op regsol.be. Ook zij betalen hiervoor per faillissement een jaarlijkse retributie.
  • De rechtbanken (de rechters, rechter-commissarissen, consulaire rechters en griffiers) krijgen een beveiligde toegang tot regsol.be, zodat vonnissen, beschikkingen, … opgeladen en getekend kunnen worden in het Centraal Register Solvabiliteit. 
  • De papierstroom en de verwerking ervan, die nu nog de griffies overladen, verdwijnen en worden vervangen door het elektronisch dossier dat de curatoren beheren.
  • De OVB en de OBFG worden verantwoordelijk voor de archivering van de faillissementsdossiers.


3. Kosten 

Een schuldvordering indienen kost € 6. De schuldeiser krijgt ook toegang tot het faillissementsdossier.


Domein in de kijker

Vastgoedrecht

HUUR

Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Zowel algemeen huurrecht, handelshuur als woninghuur behoren tot onze specialisatie.

Een goede overeenkomst voorkomt vele latere problemen.  Wij stellen voor u uw huurovereenkomsten op, en dit op uw maat gesneden.

Verder staan we u bij bij alle problemen waarmee u als huurder/verhuurder geconfronteerd kan worden.

 

Onder andere volgende problemen vergen een kordate aanpak waarvoor wij voor u onmiddellijk de nodige actie ondernemen:

 

- wanbetaling van de huur

 

- verwaarlozing van het huurgoed

 

- wijziging van de bestemming van het huurgoed zonder uw toestemming

 

- faillissement huurder

 

- veranderingswerken aan het pand

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Kadastrale info

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE: Zeer interessante website. Op deze website kan je, gratis, onder meer:

·    de kadastrale nummering van alle percelen onroerende goederen in België terugvinden;

·    de oppervlakte per perceel meten;

·    …

 

 

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.