Wettelijke regeling.

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij ( = 'verhaalbaarheid van de erelonen' ).

 

Deze tussenkomst is forfaitair. Het is de rechter die het precieze bedrag zal bepalen. Het bedrag, zowel het basisbedrag als het minimum- en het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding staat in het KB van 26 oktober 2007.

In beginsel kent de rechter het basisbedrag toe. Als minstens één van de partijen hierom vraagt kan de rechter, op basis van 4 in de wet opgesomde gronden, het basisbedrag verlagen of verhogen binnen de grenzen van het minimum en het maximum. De rechter moet zijn beslissing, in geval van verhoging of verlaging van het basisbedrag, motiveren.

De Orde van Vlaamse Balies raadt aan om de mogelijke verhaalbaarheid van de erelonen bij het verlies van een proces zeker te bespreken met de advocaat, alvorens u beslist om een proces te starten.

Hieronder vindt u:

 

Conventionele regeling.

U kan tevens middels een conventionele regeling terugbetaling van advocatenkosten bekomen, bv. middels een rechtsbijstandsverzekering.  Rechtsbijstandsverzekeraars komen tussen ongeacht of u uw zaak wint, dan wel verliest.  Daarenboven vergoeden Rechtsbijstandsverzekeraars de volledige staat van kosten en erelonen van de advocaat (eventueel beperkt tot een hoog maximum), en is die tussenkomst derhalve sowieso niet louter forfaitair (cf. wettelijke regeling hierboven).

Veelal is een rechtsbijstandsverzekering begrepen in courante verzekeringen zoals een autoverzekering of een familiale verzekering.  Daarenboven bestaan er ook volledig autonome rechtsbijstandsverzekeringen.  Bepaalde voldoen aan wettelijke voorwaarden zodat u daarenboven kunt genieten van een fiscaal gunsttarief (vrijstelling van verzekeringstaksen).

Informeer u hieromtrent verder bij uw verzekeringsmakelaar.


Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.