Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Professionele cliënten met meerdere dossiers kunnen zelf hun dossiers aanmaken in de webapplicatie of zelfs meerdere zaken in één keer overmaken middels een te importeren databestand (dat geëxporteerd werd uit hun database).  Wij ondersteunen ook de 'organi'-software van gerechtsdeurwaarders om incassodossiers kostenbesparend aan hen over te maken met het oog op de gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen.

Bekijk het demofilmpje

 

Hieronder vindt u ook enkele screenshots van deze webapplicatie zodat u onmiddellijk een beeld krijgt van de mogelijkheden.

Loginpagina van onze webapplicatie (https://iis.pollet-ghys.be/ciceroweb/webview) : 

Login extranet Pollet-Ghys 

 

Overzicht van de zaken/dossiers waartoe u web-toegang heeft :

Overzicht zaken Extranet

 

Details van een online-zaak/dossier (met opgave van de samenstelling van de vordering, alsmede de bedragen en de data waarop betalingen werden ontvangen.  U ziet tevens hoe en wanneer deze zaak in onze agenda staat.  U kunt desgevallend de schriftelijke communicatie meevolgen.

 

 

Aanmaak van een nieuw online-dossier door de cliënt :

 

Import van een veelvoud aan zaken middels een databestand :

Import van een veelvoud aan zaken

 


Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site ivm echtscheiding online

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake echtscheiding online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.onzewegenscheiden.be

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...