De wet van 2 juni 2010 om de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2010.

Door de nieuwe appartementswet krijgen de mede-eigenaars in appartementsgebouwen meer rechten tegenover hun syndicus. Zo wordt de syndicus nog maar voor drie jaar aangesteld en kan zijn mandaat niet meer stilzwijgend worden verlengd.

Met deze wet doen de elektronische communicatiemiddelen hun intrede in de sector. Elke syndicus moet over een website beschikken waarop een mede-eigenaar de administratieve en financiële stukken van de vereniging moet kunnen inkijken.

Ook wordt het aantal volmachten om te stemmen beperkt en komen er nieuwe regels voor het quorum op de algemene vergadering van de mede-eigenaars.

De kopers van appartementen zullen beter ingelicht worden over de gemeenschappelijke kosten ervan.

De mede-eigenaars kunnen voortaan deelverenigingen oprichten waardoor het beheer zich kan afspelen op twee niveau's: enerzijds de hoofdvereniging van mede-eigenaars en anderzijds de deelvereniging van mede-eigenaars.


Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Informatieve site ivm echtscheiding online

De Orde van Vlaamse advocaten heeft een informatieve website inzake echtscheiding online gebracht.  De website kan bezocht worden via volgende URL : http://www.onzewegenscheiden.be

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...