De wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen trad op 1 augustus 2010 in werking.

 

Deze wet voert geen mathematische, uniforme begrotingsmethode voor onderhoudsbijdragen in maar legt in hoofdzaak aan de rechter die de onderhoudsbijdrage voor de kinderen bepaalt een strikte motiveringsplicht op: de rechter zal in zijn uitspraak volgens een vast stramien moeten uitleggen waarom hij een ouder tot betaling van een welbepaald bedrag veroordeelt.


Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw huurindexatie !

U kan eenvoudig de indexatie van uw huurovereenkomst(en) berekenen via deze link van de overheid.

Opgepast, een indexatie in niet steeds verschuldigd en dikwijls zijn de verzochte aanpassingen aan de index verjaard !  U kan bij ons daaromtrent een eenvoudig advies vragen mits het voorleggen van uw huurovereenkomst.

Dienst in de kijker

Procederen

In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk.  Het procesrecht bevat evenwel tal van valkuilen.  Wij beschikken over een doorgedreven kennis en ervaring op het  gebied van procederen om uw belangen terdege te verdedigen.