Op  15 januari 2010 werd de wet van 10 december 2010 betreffende de betalingsdiensten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet zet de betalingsdienstenrichtlijn (richtlijn 2007/64/EG) gedeeltelijk om in Belgisch recht.

De bestaande wetgeving rond betalingsdiensten (wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de overmaking van geldmiddelen, wet van 15 mei 2007 betreffende bepaalde bankdiensten en de wet van 10 juli 1997 betreffende valutadatum van bankverrichtingen) wordt geïntegreerd in die wetgeving.

 

De wet betalingsdiensten maakt mogelijk dat betalingen tussen twee ingezetenen van de Europese Economische Ruimte (EU, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland) in een munt van een van de betrokken landen gebeuren. Bovendien zijn er nieuwe bepalingen die een grotere bescherming van de consument mogelijk maken. De wet bepaalt daarnaast dat de gebruiker van een dienst bescherming geniet via precontractuele en periodieke informatieverplichtingen (1), via verplichtingen voor en aansprakelijkheden van de aanbieders en gebruikers (2) en via regels voor de uitvoering van betalingstransacties (3). Tenslotte voorziet de wet ook in een aantal sancties.

Het toezicht en de controle op de toepassing van de wet wordt toevertrouwd aan de FOD Economie.


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw huurindexatie !

U kan eenvoudig de indexatie van uw huurovereenkomst(en) berekenen via deze link van de overheid.

Opgepast, een indexatie in niet steeds verschuldigd en dikwijls zijn de verzochte aanpassingen aan de index verjaard !  U kan bij ons daaromtrent een eenvoudig advies vragen mits het voorleggen van uw huurovereenkomst.

Dienst in de kijker

Adviseren

Het adagium voorkomen is beter dan genezen, is een meer dan gezonde reflex als het op potentiële geschillen aankomt.

Hoe sneller eventuele problemen worden erkend, hoe sneller zij in de kiem kunnen worden gesmoord, en nare gevolgen worden vermeden.

Lees meer...