Het Grondwettelijk Hof oordeelde in haar arrest van 18 november 2010 (129/2010) dat het artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (BS 28 juli 2008), wettelijke samenwoners discrimineert nu een wettelijke samenwoner die zich persoonlijk tot een schuld van de gefailleerde waarmee hij wettelijk samenwoont verbindt, altijd voor die schuld kan worden aangesproken, ook indien de gefailleerde waarmee hij wettelijk samenwoont verschoonbaar wordt verklaard. Bij gehuwden is dit anders. De echtgenoot die zich persoonlijk verbond samen met de gefailleerde waarmee hij gehuwd is, zal na de verschoonbaarverklaring van zijn echtgenoot voor de schuld waartoe hij zich persoonlijk verbond niet meer kunnen worden aangesproken.

Dit betekent dat voortaan ook wettelijke samenwoners die zich persoonlijk verbonden, van de verschoonbaarheid van de gefailleerde moeten kunnen genieten.


Domein in de kijker

Strafrecht

U zoekt een goede strafrechtadvocaat ?

Ons kantoor staat zowel verdachten als slachtoffers bij. 

Wij behandelen dossiers m.b.t. bijna alle strafbare feiten.

We beseffen heel goed dat de feiten waarvoor u wordt vervolgd, of waarvan u het slachtoffer bent, een grote impact kunnen hebben op uw leven. Daarom staan onze advocaten u bij met een persoonlijke aanpak en zijn we steeds beschikbaar voor u.

We gaan voor u tot het uiterste om uw belangen te vrijwaren.

Hierbij gaan onze advocaten gepassioneerd, en gewapend met de nodige kennis en ervaring, te werk.

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Assisen.be

Omtrent doodslag, moord of andere misdaad : www.assisen.be (website van de heer Gust VERWERFT).

Dienst in de kijker

Redactie van juridische documenten

Goede afspraken maken goede vrienden. Adequate en geformaliseerde afspraken vermijden juridische problemen en gerechtelijke procedures.

Lees meer...