Op 31 januari 2011 trad het Centraal Bestand van Berichten (CBB) in werking. Het CBB heeft als doel een gecentraliseerd systeem ter beschikking te stellen voor het aanmaken, het beheer en de consultatie van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.  Het gaat enkel om de nieuwe beslagberichten die sinds 31 januari 2011 werden toegevoegd. De bestaande berichten (van vóór 31 januari 2011) zijn niet in het CBB terug te vinden.  Deze dienen nog steeds ter griffie worden geconsulteerd in de zogenaamde beslagtrommels.  Er is dus nood aan een dubbele consultatie om de beslagen van een schuldenaar te kennen.

 


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Veel wanbetalers onder uw klanten ?

Veel wanbetalers onder uw klanten ?

[Klik op de afbeelding]

Dienst in de kijker

Minnelijke regelingen benaarstigen

Wij streven, waar mogelijk, in de eerste plaats naar een minnelijke regeling van geschillen, en dit door middel van besprekingen en onderhandelingen.

Wij zorgen ervoor de minnelijke regeling die bereikt wordt voldoende juridisch onderbouwd is, en in voorkomend geval wordt vastgelegd in een sluitende overeenkomst.