logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Vroeger was het zo dat voor het misdrijf belaging (stalking), waaronder bijvoorbeeld ook pesten valt, een klacht vereist was van het slachtoffer alvorens tot vervolging wordt overgegaan van betreffend misdrijf.

Belaging wordt gedefinieerd door artikel 442bis SW. dat bepaalt dat: "Hij die een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren".

Ingevolge de wet van 25/03/2016 is geen klacht van het slachtoffer meer vereist om het misdrijf belaging te vervolgen en te berechten.

 

Binnenkort treedt de procedure van voorafgaande erkenning van schuld in werking. Indien de beklaagde bekent (schuldig pleit), kan de Procureur een lagere straf opleggen. De verklaringen waarmee de verdachte of beklaagde de schuld aan de hem tenlastegelegde feiten erkent, moeten worden afgelegd in het bijzijn van een advocaat naar keuze. De procedure van voorafgaande erkenning van schuld is echter uitgesloten voor bepaalde strafbare feiten, waaronder verkrachting, kinderprostitutie, kinderporno en doodslag,

 

Domein in de kijker

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

De recuperatie van uw schade.

Wij bouwden gedurende jaren expertise op in de recuperatie van schade tengevolge van een ongeval, zowel de materiële, als de morele schade, en in het bijzonder de letselschade.

Het aansprakelijkheidsrecht kan nagenoeg alle facetten van het dagelijkse (bedrijfs)leven raken.  Telkens schade veroorzaakt wordt door een fout, of er daaromtrent een alternatieve aansprakelijkheidsregeling is gevestigd door de wet, komt u in contact met het aansprakelijkheidsrecht.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Assisen.be

Omtrent doodslag, moord of andere misdaad : www.assisen.be (website van de heer Gust VERWERFT).

Dienst in de kijker

Redactie van juridische documenten

Goede afspraken maken goede vrienden. Adequate en geformaliseerde afspraken vermijden juridische problemen en gerechtelijke procedures.

Lees meer...