logoVOF_ico   Het advocatenkantoor Pollet & Ghys te Meulebeke, tussen Tielt en Roeselare (West-Vlaanderen), werd opgericht door advocaten Frederik POLLET en Veronique GHYS. Beide advocaten-vennoten zijn respectievelijk sinds 1995 en 2003 aan de balie.

Het kantoor ligt in het grensgebied van de arrondissementen Brugge en Kortrijk. U kan er terecht voor een algemene rechtspraktijk met bijzondere oriëntatie naar :

en 'last but not least' :

 

U bijstaan, onze zaak !

Steeds houden wij uw doel voor ogen en bedenken wij uw juridische strategie.

 

 


IN DE KIJKER : 

Op 01/07/2013 werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Een schuldeiser die betaald wil worden, moet zijn schuldenaar in gebreke stellen of schriftelijk aanmanen om zijn verplichting na te komen. Zowel de schuldeiser zelf als zijn advocaat kunnen dat doen. De gepubliceerde wet voert een nieuwigheid in: als de ingebrekestelling door de advocaat gebeurt en aan bepaalde vereisten voldoet, heeft die brief een verjaringsstuitende werking.

Intrafamiliaal geweld is geweld (fysiek, psychisch of economisch) tussen leden van dezelfde familie in de ruime zin van het woord.

Teneinde te voorkomen dat het slachtoffer in geval van geweld zelf zijn/haar woning dient te verlaten om zijn/haar veiligheid te garanderen, biedt de wet  van 15/05/2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld soelaas.  Deze wet is in werking getreden op 01/01/2013.

De Procureur des Konings kan in geval van een ernstige dreiging van fysiek en psychisch (!) geweld in hoofde van elke huisgenoot een tijdelijk huisverbod opleggen aan de pleger van geweld.  Het is evenwel niet noodzakelijk dat reeds strafbare feiten werden gepleegd.

Deze wetgeving blijft in de praktijk echter helaas dode letter. Het Openbaar Ministerie beschikt immers niet over afdoende middelen om de wet toe te passen...

Meer info

Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Bereken uw snelheidsboete !

Op de website http://www.wegcode.be/boeteberekening kan u uw snelheidsboete berekenen.

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...