A. Uw strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank.

U ontving een 'pro justitia', een 'bevel tot dagvaarding' (aan een gerechtsdeurwaarder) om te verschijnen en u te verdedigen voor de Politierechtbank of u verwacht een dagvaarding te krijgen omdat u verdacht wordt van een ernstige verkeersinbreuk.

Wij verschijnen in uw plaats of samen met u voor de Politierechtbank en nemen uw strafrechtelijke verdediging waar bij alle overtredingen op de verkeerswetgeving (waaronder door het rode licht rijden, het rijden spijts verval, een snelheidsovertreding, een alcoholintoxicatie, het onwettig weigeren van een alcoholtest -en/of analyse, dronkenschap, drugs in het verkeer, een vluchtmisdrijf, een ongeval veroorzaken, enz …).

 

Wat kost de tussenkomst van een gespecialiseerd advocaat ? (Gratis bijstand van een advocaat ?)

Middels een verzekeringspolis 'rechtsbijstand' (veelal begrepen in uw (auto)verzekering), hebt u recht op kosteloze juridische bijstand bij deze strafrechtelijke verdediging.  De verzekeringspremie die u betaalt, dekt immers meestal ook de bijstand van een advocaat indien u een overtreding begaat op de verkeerswetgeving.

Daarenboven hebt u jegens uw verzekeraar een wettelijk gewaarborgde 'vrije keuze van advocaat'.  U dient zich aldus geen advocaat te laten opdringen door uw verzekeringsmaatschappij die wat dat betreft t.a.v. u tegengestelde (financiële) belangen heeft.  U hebt het recht zelf uw advocaat te kiezen die in alle ONafhankelijkheid uw rechten en uw belangen verdedigt, ook jegens de verzekeraar zelf.

De kostprijs van uw verdediging kan aldus niet uw zorg zijn indien er in uw polis een waarborg 'rechtsbijstand' is opgenomen (hetgeen meestal het geval is). 

Wij nemen automatisch zelf contact op met uw verzekeraar, uw verzekeringsmakelaar of -agent en vragen hem/haar naar uw eventuele rechtsbijstandsverzekering zodat onze staat van kosten en erelonen ten laste kan worden gelegd van uw rechtsbijstandsverzekeraar.  

Indien uw strafrechtelijke verdediging niet wordt gedekt door een rechtsbijstandsverzekering, dient u zelf de kosten en erelonen te dragen.  U kan kennis nemen van de tarifering onder 'Tarieven' of een vaste prijs afspreken.

 

Wat houdt een strafrechtelijke verdediging voor de Politierechtbank in ?

Onze bijstand beperkt zich niet tot het vragen aan de Politierechter van een milde toepassing van de strafwet.  Bij het onderzoek van een dossier wordt in eerste instantie nagegaan of de vaststellingen van Politiediensten op wettige wijze werden gedaan en of die vaststellingen wel de overtreding bewijzen.  Pas als de strafvordering niet verjaard is, er geen procedurefouten werden gemaakt, en de ten laste gelegde feiten bewezen zijn, komt uw persoonlijke situatie of die van de overtreding aan de orde ter bepaling van de strafmaat.  Politierechters kunnen daarbij in veel gevallen rekening houden met 'verzachtende omstandigheden', hetgeen hen toelaat mildere straffen uit te spreken.

 

Welke geldboete kan ik van de Politierechter verwachten ?

Welke geldboete u aangemeten krijgt, is steeds een afweging van de Politierechter.  Reken voor een eenvoudige én eerste alcolholintoxicatie alvast op 800.00 EUR effectieve boete en 800.00 EUR 'voorwaardelijke' boete (zonder de wettelijke bijdragen en de gerechtskosten). Wenst u te weten hoeveel uw snelheidsovertreding kan kosten ?  Hier vindt u een link naar een webapplicatie die daartoe werd opgezet.  De wetsartikelen in uw dagvaarding ('Pro Justitia', bevel tot dagvaarding) die verwijzen naar de Wegverkeerswet (Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer), bepalen het minimum en het maximum die de Politierechter kan opleggen.  De Wegverkeerswet vindt u in deze link (zie vanaf artikel 29 Wegverkeerswet).  Opgelet, de bedragen in de wet geven een oude toestand weer.  Thans (01/01/2017) worden deze bedragen vermenigvuldigd met een factor 8 (acht). 

 

Krijg ik van de Politierechter ook een rijverbod ?

Hou er steeds rekening mee dat de Politierechters veelal verplicht zijn om u naast de geldboete ook een ferm rijverbod op te leggen, waarbij 'het herstel in het recht tot sturen' afhankelijk kan of moet zijn van het slagen in medische en/of psychologische proeven en het (opnieuw) slagen in het praktisch en/of theoretisch rijexamen.  Soms is er geen 'herstel in het recht tot sturen' en krijgt u een levenslang rijverbod aangemeten.  De wetsartikelen in uw dagvaarding ('Pro Justitia', bevel tot dagvaarding) die verwijzen naar de Wegverkeerswet (Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer), bepalen ook het rijverbod dat kan of zelfs moet worden opgelegd.  De Wegverkeerswet vindt u in deze link (zie vanaf artikel 38 Wegverkeerswet)

 

Welke andere bijdragen en gerechtskosten kan ik verwachten ?

Naast de geldboete en het rijverbod, legt de Politierechter ook bijdragen en kosten ten uwen laste, tenzij bij volledige vrijspraak (uiteraard).  De verplichte bijdrage aan het fonds voor slachtoffers van geweldmisdrijven bedraagt thans (01/01/2017) 200.00 EUR.  De bijdrage in de algemene gerechtskosten ca. 50.00 EUR.  Daarbovenop komen de specifieke gerechtskosten die in het concrete dossier werden gemaakt door het Openbaar Ministerie (de dagvaardingskosten, de kosten van deskundig onderzoek, enz.).  Bepaalde verzekeringspolissen 'Rechtsbijstand' waarborgen u evenwel de terugbetaling van gerechtskosten.

U hebt dus alle redenen om u goed en geïnformeerd te laten bijstaan voor de Politierechter.

 

Wat na het vonnisKan ik de periode van het rijverbod kiezen ?

Ook na het vonnis kunnen wij u bijstaan, desgevallend m.b.t. de uitvoering van het vonnis van de Politierechtbank.  Bepaalde Parketten (Openbaar Ministerie) verlenen bij wijze van gunst, onder bepaalde voorwaarden en mits een gemotiveerd verzoek, de mogelijkheid om inspraak te hebben bij het bepalen van de periode waarin het rijverbod zal worden uitgevoerd, zodat er daaromtrent rekening wordt gehouden met uw keuze.

Bent u bij verstek veroordeeld (omdat u niet aanwezig was), dan gaan wij na of verzet kan worden aangetekend tegen het vonnis en doen wij het nodige om zulk verzet aan te tekenen.  In dat geval komt de zaak opnieuw voor de Politierechtbank en nemen wij alsnog uw strafrechtelijke verdediging ter harte.

Kan u zich om gegronde redenen niet verzoenen met het vonnis van de Politierechtbank waartegen geen verzet kan worden aangetekend, dan doen wij het nodige om gemotiveerd hoger beroep aan te tekenen tegen dit vonnis.  Het volstaat niet meer om daartoe een loutere verklaring af te leggen ter griffie.  De wet vereist thans (01/02/2016) een gemotiveerd verzoekschrift of het gebruik van een wettelijk vastgelegd formulier, het zogenaamde 'Grievenformulier hoger beroep'.  De opgave van de grieven tegen het vonnis van de Politierechtbank is verplicht en bindend, hetgeen betekent dat u -behoudens wettelijk bepaalde uitzonderingen- op een later ogenblik geen bijkomende grieven kunt formuleren tegen het vonnis van de Politierechtbank.

 

Meer informatie ?

Brochure : U bent gedagvaard
Brochure : U bent veroordeeld

Nuttige links :

Verkeerswetgeving
GOCA (Info rijbewijs)
FOD Mobiliteit

Contacteer uw advocaat :

Stuur een e-mail of bel 0476/33.27.08

Advocaat Frederik POLLET

 

 

B. De recuperatie van uw schade.

Tevens hebben wij een bijzondere expertise opgebouwd in de recuperatie van de schade die u hebt geleden tengevolge van een verkeersongeval, zowel de materiële schade als de letselschade.  Daarbij wordt ter begroting van uw schade veelal gebruik gemaakt van de zogenaamde 'Indicatieve Tabel'.

Middels een verzekeringspolis 'rechtsbijstand', hebt u dikwijls ook in dit geval recht op kosteloze juridische bijstand bij de recuperatie van uw schade.

Omgekeerd staan wij ook in voor de betwisting van schadeaanspraken.

Dankzij onze extranet-webapplicatie kan u, desgevallend samen met uw verzekeringsmakelaar en uw verzekeraar, uw zaak zelf online opvolgen.  Uw zaak wordt aldus kostenbesparend en efficiënt beheerd.  U vindt meer informatie over onze extranet-webapplicatie in deze link.

 

Meer informatie ?

Brochure : U bent slachtoffer
Brochure : Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 
Brochure : Slachtofferonthaal

 

Contacteer uw advocaat :

Stuur een e-mail of bel 0476/33.27.08

Advocaat Frederik POLLET

 

 

Relevante regio's : Alveringem, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Beernem, Bissegem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Deerlijk, Dentergem, De Haan, De Panne, Diksmuide, Doomkerke, Egem, Gistel, Gullegem, Harelbeke, Harelbeke-Hulste, Hertsberge, Heule, Heuvelland, Hooglede, Hooglede-Gits, Houthulst, Hulste, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Kortrijk, Koksijde, Kortemark, Kortrijk-Bissegem, Kortrijk-Heule, Kruiskerke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Marialoop, Marke, Menen, Menen-Lauwe, Menen-Rekkem, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Nieuwpoort, Oeselgem, Ooigem-Wielsbeke, Oostende, Oostkamp, Oostrozebeke, Outrijve, Pittem, Poperinge, Roeselare, Roeselare-Rumbeke, Rollegem, Ruiselede, Sint-Denijs, Spiere-Helkijn, Staden, Stasegem, Tiegem, Tielt, Torhout, Vichte, Vleteren, Wakken, Waregem, Waregem-Desselgem, Veurne, Wevelgem, Wevelgem-Gullegem, Wielsbeke-Ooigem, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke, Zulte, Zwevegem, Zwevezele, West-Vlaanderen.

 

 


Domein in de kijker

Verzekeringsrecht

Wij staan u bij in geval van problemen of betwistingen rond de toepassing van verzekeringspolissen.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Nancy ?

Echtscheiding

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...