Het kantoor is gespecialiseerd in familiezaken, en dit door jarenlange ervaring en constante bijscholing.

Wij staan u in bij met een heel persoonlijke aanpak, en zijn steeds beschikbaar voor u.

De belangen van u, en van uw eventuele kinderen, staan voor ons centraal.

U bent getrouwd en wenst uit de echt te scheiden.

U denkt aan scheiden, of aan het beëindigen van de samenwoonst of u hebt reeds definitief beslist om het huwelijk of de samenwoonst te beëindigen. Wij maken u wegwijs in uw rechten en plichten.

Wij kunnen pogen om met uw partner tot een onderlinge overeenkomst te komen.  Indien geen overeenkomst kan worden bereikt met uw ex-partner, of het sluiten van een overeenkomst met uw ex-partner om welke reden dan ook onmogelijk is, is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk.

Procedure tot het bekomen van voorlopige en dringende maatregelen voor de Familierechtbank.

In deze procedure kunnen wij voor u volgende maatregelen vragen:

  • Maatregelen voor de gemeenschappelijke kinderen (domicilie, verblijfsregeling, verdeling kosten kinderen) ;
  • Een persoonlijke onderhoudsbijdrage voor zover u daaraan behoefte hebt en de inkomsten van uw partner dit toelaten. 
  • Het voorlopig gebruik  van bepaalde roerende goederen (meubelen, auto, ....).
  • Maatregelen voor de gemeenschappelijke handelsza(a)ken of onderneming(en).
  • De machtigiging om alleen te verblijven in de gezinswoonst (zijnde de woning waar u net voor de procedure verbleef met uw echtgeno(o)t(e), waarbij uw echtgeno(o)t(e) het verbod krijgt om uw verblijfplaats te betreden.

Of u al dan niet recht hebt op een persoonlijke onderhoudsbijdrage hangt af van verschillende parameters.  Of u al dan niet verplicht bent om een persoonlijke onderhoudsbijdrage te voldoen wordt door dezelfde parameters bepaald.

Bij het bepalen van het bedrag van de onderhoudsbijdrage wordt door de rechtbank rekening gehouden met de inkomsten van u en uw echtgeno(o)t(e). Daarnaast wordt tevens rekening gehouden met de levensstandaard van u en uw echtgeno(o)t(e) tijdens het huwelijk.

Bij het bekomen van een persoonlijke onderhoudsuitkering wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheden in hoofde van de onderhoudsgerechtigde om inkomsten te verwerven.

Procedure tot echtscheiding voor de Familierechtbank.

De tijd dat één van de partners de echtscheiding kon rekken en trekken is voorbij.

Wij bekomen voor u de echtscheiding, ofwel op grond van fout, ofwel op grond van feitelijke scheiding.

Indien wij  de fout op de inleidende zitting kunnen bewijzen en de Rechtbank dit bewijs afdoende acht, wordt de echtscheiding met een later vonnis uitgesproken door de rechtbank.

De fout wordt streng beoordeeld en dient te worden bewezen, dit kan aan de hand van alle wettelijke bewijsmiddelen. Dé grond tot echtscheiding is overspel (vast te stellen door een gerechtsdeurwaarder, maar evengoed te bewijzen via facebook-verkeer, whatsapp-berichten, sms-berichten, ...).

De tijd noodzakelijk om de echtscheiding op grond van feitelijke scheiding te bekomen, is afhankelijk van de houding van uw partner.

Indien uw partner voor de rechtbank verklaart niet te willen scheiden, bent u sowieso toch één jaar na de inleidende zitting of na de feitelijke scheiding, gescheiden. Uw partner kan hier niets tegen inbrengen.

Indien uw partner zich op de inleidende zitting akkoord verklaart met de echtscheiding, stelt de rechtbank een nieuwe datum vast. Deze datum vindt plaats ofwel na het verstrijken van een 6 maanden durende feitelijke scheiding, ofwel 3 maanden na de inleidende zitting.  Dan dient uw partner zich op deze zitting opnieuw akkoord te verklaren met de echtscheiding.

U kan ook gezamenlijk de echtscheiding vorderen en verkrijgen indien u 6 maanden feitelijk gescheiden bent.

De rechter zal in het vonnis waarbij zij/hij de echtscheiding uitspreekt ook een notaris aanstellen voor de vereffening en verdeling van uw huwelijksvermogen, dan wel van de onverdeeldheid (in geval u gescheiden bent met scheiding van goederen).

 

U bent wettelijk samenwonend en wenst de wettelijke samenwoonst te verbreken

De wettelijke samenwoonst kan worden beëindigd door een gezamenlijke verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of via een éénzijdige verklaring.

 

Als geen overeenkomst kan worden bereikt, vorderen wij voor u maatregelen voor de Familierechtbank.

Ook de onverdeelde goederen, zijnde de goederen die gezamenlijk werden aangekocht, en schulden dienen te worden verdeeld. Bij gebreke aan overeenkomst hieromtrent, vorderen wij voor u de vereffening en verdeling via dagvaarding voor de Familierechtbank. De Rechtbank zal vervolgens een notaris aanstellen om de verdeling af te handelen.

 

U bent feitelijk samenwonend en wenst de feitelijke samenwoonst te verbreken

U kan de relatie zondermeer beëindigen.

Wel dienen ook bij deze beëindiging de nodige maatregelen te worden genomen.

Indien u kinderen hebt, zal u met uw partner tot een overeenkomst dienen te komen omtrent de verblijfsregeling en de onderhoudsbijdrage voor de kinderen.  Als geen overeenkomst kan worden bereikt, zullen wij voor u maatregelen vorderen via de Familierechtbank.

Ook de onverdeelde goederen, zijnde de goederen die gezamenlijk werden aangekocht,  en schulden dienen te worden verdeeld. Bij gebreke aan overeenkomst hieromtrent, dient de vereffening en verdeling te worden gevorderd via dagvaarding voor de Familierechtbank. De rechtbank zal vervolgens een notaris aanstellen om de verdeling af te handelen.

 

Vereffening en verdeling van de gemeenschappelijke goederen en schulden

De procedure van vereffening en verdeling vindt plaats voor een door de Rechtbank aan te stellen notaris.

Eens de echtscheiding is uitgesproken, of de samenwoonst is beëindigd, staan wij u bij in deze procedure.

In deze procedure voor de notaris worden alle gezamenlijke roerende en onroerende goederen, evenals de schulden, verdeeld. Onder deze gezamenlijke roerende goederen en waarden behoren onder meer het meubilair, maar evenzeer de afkoopwaarde van het opgebouwde pensioensparen, ...  Indien één of beide partners  handelszaak of vennootschap hebben, zal ook deze dienen te worden verdeeldn. 

Eveneens kunnen in deze procedure vorderingen worden ingesteld om een vergoeding te bekomen van de huwgemeenschap, in geval van huwelijk, of van uw ex-partner, in geval van beëindiging samenwoonst indien bijvoorbeeld eigen gelden (verkregen via schenking of erfenis, of gelden die u reeds bezat voor het huwelijk) werden aangewend in het huwelijksvermogen (bijvoorbeeld indien met eigen gelden een deel van de gezinswoonst en/of een andere woonst werd aangekocht, goederen werden aangekocht en zelfs indien met eigen gelden werd voorzien in het onderhoud van het gezin.

 

U bent erfgenaam en wenst over te gaan tot de vereffening en verdeling van de nalatenschap

We zullen eerst pogen om met de andere erfgenamen een akkoord te bereiken over de verdeling van de goederen.

Indien geen akkoord kan worden bereikt, dient de verdeling te worden gevorderd via de rechtbank. De rechtbank zal een notaris aanstellen. Deze notaris dient de knoop zal doorhakken over de verdeling van de goederen. Indien de nalatenschap bijvoorbeeld 1 of meerdere onroerende goederen bevat, zal de notaris, indien geen van de erfgenamen het onroerend goed wenst over te nemen, overgaan tot de verkoop ervan, onderhands of via openbare verkoop.

Tevens dient voor deze notaris het actief van de nalatenschap te worden samengesteld. Het kan dat 1 of meerdere erfgenamen schenkingen hebben ontvangen van de overledene, met welke schenkingen dient rekening te worden gehouden bij de vereffening en verdeling. Ook is het mogelijk dat 1 of meerdere erfgenamen het beheer van het vermogen hebben waargenomen van de overleden. Deze erfgenamen zullen rekening en verantwoording dienen af te leggen omtrent hun beheer.

 

Lees meer over de familierechtbank.

Lees meer over het tijdelijk huisverbod in geval van geweld.

Lees meer over de wet inzake de objectivering van onderhoudsgelden.

www.onzewegenscheiden.be

Brochure : De familierechtbank

Contacteer uw advocaat Veronique GHYS: 051/611.311

Advocaat Veronique GHYS 

 

 

Relevante regio's : Alveringem, Anzegem, Ardooie, Avelgem, Beernem, Bissegem, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, Deerlijk, Dentergem, De Haan, De Panne, Diksmuide, Doomkerke, Egem, Gistel, Gullegem, Harelbeke, Harelbeke-Hulste, Hertsberge, Heule, Heuvelland, Hooglede, Hooglede-Gits, Houthulst, Hulste, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Kortrijk, Koksijde, Kortemark, Kortrijk-Bissegem, Kortrijk-Heule, Kruiskerke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Marialoop, Marke, Menen, Menen-Lauwe, Menen-Rekkem, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Nieuwpoort, Oeselgem, Ooigem-Wielsbeke, Oostende, Oostkamp, Oostrozebeke, Outrijve, Pittem, Poperinge, Roeselare, Roeselare-Rumbeke, Rollegem, Ruiselede, Sint-Denijs, Spiere-Helkijn, Staden, Stasegem, Tiegem, Tielt, Torhout, Vichte, Vleteren, Wakken, Waregem, Waregem-Desselgem, Veurne, Wevelgem, Wevelgem-Gullegem, Wielsbeke-Ooigem, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke, Zulte, Zwevegem, Zwevezele, West-Vlaanderen.  

 


Domein in de kijker

Online-Incasso (debiteurenbeheer)

Onze tussenkomst op zich maakt uw debiteur duidelijk dat u uw zaken opvolgt, terwijl u zelf de focus op het doel van uw onderneming en/of dat van de aandeelhouders houdt.  Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat u kort op de bal speelt, en wanbetalers niet hun eigen weg laat gaan.  Wij ondersteunen u daarin !  Lukt het u niet zelf voor 100%, dan nemen wij reeds in een vroeg stadium de betalingsopvolging van uw onbetaalde verkoopfacturen over en wordt uw debiteur -met aandacht voor uw klantenrelatie- eerst nog vriendelijk gevraagd de goederen en/of diensten die u leverde, te betalen.  

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Kadastrale info

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE: Zeer interessante website. Op deze website kan je, gratis, onder meer:

·    de kadastrale nummering van alle percelen onroerende goederen in België terugvinden;

·    de oppervlakte per perceel meten;

·    …

 

 

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...