Het kantoor is gelegen in een neoclassicistisch burgerhuis (gebouwd in 1866) dat is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed : http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/90212 (foto oude toestand).  Het is gelegen naast het oud gemeentehuis van Meulebeke (gemeentehuis tot 1925), waarin ook oorspronkelijk (tot 1871) het Vredegerecht van Meulebeke was gevestigd.  De meer recentere woningen aan de overkant van de straat (1895, 1902, 1907), alsmede de naastliggende dokterswoning met aanpalend kabinet (1947-1951), zijn eveneens opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed : http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/14488.

 

Door de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van 14 september 2009 treden een aantal andere wettelijke bepalingen in de Vlaamse decreet- en regelgeving in werking. Er gelden binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris, met als doel die zoveel mogelijk te vrijwaren.


Domein in de kijker

Vastgoedrecht

HUUR

Wij hebben een bijzondere expertise opgebouwd met betrekking tot de verhuur van onroerende goederen. Zowel algemeen huurrecht, handelshuur als woninghuur behoren tot onze specialisatie.

Een goede overeenkomst voorkomt vele latere problemen.  Wij stellen voor u uw huurovereenkomsten op, en dit op uw maat gesneden.

Verder staan we u bij bij alle problemen waarmee u als huurder/verhuurder geconfronteerd kan worden.

 

Onder andere volgende problemen vergen een kordate aanpak waarvoor wij voor u onmiddellijk de nodige actie ondernemen:

 

- wanbetaling van de huur

 

- verwaarlozing van het huurgoed

 

- wijziging van de bestemming van het huurgoed zonder uw toestemming

 

- faillissement huurder

 

- veranderingswerken aan het pand

 

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Veel wanbetalers onder uw klanten ?

Veel wanbetalers onder uw klanten ?

[Klik op de afbeelding]

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...