Het kantoor is gelegen in een neoclassicistisch burgerhuis (gebouwd in 1866) dat is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed : http://inventaris.vioe.be/dibe/relict/90212 (foto oude toestand).  Het is gelegen naast het oud gemeentehuis van Meulebeke (gemeentehuis tot 1925), waarin ook oorspronkelijk (tot 1871) het Vredegerecht van Meulebeke was gevestigd.  De meer recentere woningen aan de overkant van de straat (1895, 1902, 1907), alsmede de naastliggende dokterswoning met aanpalend kabinet (1947-1951), zijn eveneens opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed : http://inventaris.vioe.be/dibe/geheel/14488.

 

Door de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van 14 september 2009 treden een aantal andere wettelijke bepalingen in de Vlaamse decreet- en regelgeving in werking. Er gelden binnen het onroerend erfgoedbeleid, stedenbouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderingsmaatregelen ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris, met als doel die zoveel mogelijk te vrijwaren.


Domein in de kijker

Ondernemingsrecht

U wenst u te focussen op de groei van uw onderneming, zonder wakker te liggen van de juridische valkuilen. Wij geven u de noodzakelijke juridische omkadering.

Wij bieden u expertise en ervaring in verschillende domeinen van het ondernemingsrecht.

Zo kan u bij ons onder meer terecht voor INCASSO/debiteurenbeheer, algemene aan- en verkoopsvoorwaarden, aanneming, marktpraktijken, intellectuele eigendom, it-recht, e-commerce, specifieke regels verbonden aan de verkoop van goederen aan particulieren, opstellen handelscontracten, ...

Wij adviseren u, staan in voor de redactie van contracten, begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken.

Lees meer...

Link/Beeld in de kijker

Nancy ?

Echtscheiding

Dienst in de kijker

Online aanmaak van dossiers, inzage en opvolging

Wij bieden onze cliënten en eventuele tussenpersonen (bv. uw boekhouder of uw makelaar) de mogelijkheid aan om dossiers die ons worden toevertrouwd, online op te volgen in een beveiligde webapplicatie.  Zo beschikken u en uw eventuele vertrouwenspersoon ten allen tijde en overal over de meest recente en meest volledige informatie m.b.t. het dossier dat aldus online beheerd wordt.

Lees meer...